Labprice Logo
Menu

You are here: > > Protein

Protein Products


Protein A protein

Fitzgerald

278.00€


Protein A Protein

Labprice Protein A Protein, 100 mg

Abbexa

467.00€


pLDH Protein Protein

Abbexa

2639.00€


pLDH Protein Protein

Abbexa

2639.00€


Protein A Protein

Abbexa

439.00€


Protein G Protein

Labprice Protein G Protein

Abbexa

From 230.00€
To 1970.00€


Protein G Protein

Labprice Protein G Protein

Abbexa

From 230.00€
To 773.00€


Protein L Protein

Labprice Protein L Protein

Abbexa

From 230.00€
To 885.00€


Protein L Protein

Labprice Protein L Protein

Abbexa

From 230.00€
To 885.00€


Protein-Export Protein SecB (SecB) Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€Polyadenylate-Binding Protein-Interacting Protein 2 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 2861.00€


Heat Shock Protein-Binding Protein 1 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 6397.00€Cys-Protein G Protein

Labprice Cys-Protein G Protein

Abbexa

From 230.00€
To 1970.00€


Protein GLC8 (GLC8) Protein

Labprice Protein GLC8 (GLC8) Protein

Abbexa

From 230.00€
To 2332.00€


Protein Max (MAX) Protein

Labprice Protein Max (MAX) Protein

Abbexa

From 230.00€
To 2861.00€


Protein CutA (CUTA) Protein

Labprice Protein CutA (CUTA) Protein

Abbexa

From 230.00€
To 2861.00€


Ribosomal Protein S3A Protein

Labprice Ribosomal Protein S3A Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Ribosomal Protein S10 Protein

Labprice Ribosomal Protein S10 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Ribosomal Protein S12 Protein

Labprice Ribosomal Protein S12 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Ribosomal Protein L26 Protein

Labprice Ribosomal Protein L26 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Protein SET (SET) Protein

Labprice Protein SET (SET) Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Ribosomal Protein L11 Protein

Labprice Ribosomal Protein L11 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Centromere Protein-M Protein

Labprice Centromere Protein-M Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Ribosomal Protein L35A Protein

Labprice Ribosomal Protein L35A Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Ribosomal Protein L34 Protein

Labprice Ribosomal Protein L34 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Centromere Protein-P Protein

Labprice Centromere Protein-P Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Ribosomal Protein 4X Protein

Labprice Ribosomal Protein 4X Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Centromere Protein-Q Protein

Labprice Centromere Protein-Q Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Centromere Protein-U Protein

Labprice Centromere Protein-U Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Protein LZIC (LZIC) Protein

Labprice Protein LZIC (LZIC) Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Protein BRICK1 (BRK1) Protein

Labprice Protein BRICK1 (BRK1) Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Protein-c Receptor Protein

Labprice Protein-c Receptor Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Surfactant Protein D Protein

Labprice Surfactant Protein D Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Centromere Protein-H Protein

Labprice Centromere Protein-H Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Ribosomal Protein S13 Protein

Labprice Ribosomal Protein S13 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 4490.00€


Protein KIBRA (WWC1) Protein

Labprice Protein KIBRA (WWC1) Protein

Abbexa

From 230.00€
To 4490.00€


Ribosomal Protein L18A Protein

Labprice Ribosomal Protein L18A Protein

Abbexa

From 230.00€
To 4490.00€


Ribosomal Protein S18 Protein

Labprice Ribosomal Protein S18 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 4490.00€


Centromere Protein-A Protein

Labprice Centromere Protein-A Protein

Abbexa

From 230.00€
To 4838.00€


Centromere Protein-B Protein

Labprice Centromere Protein-B Protein

Abbexa

From 230.00€
To 4838.00€


Protein AMBP (AMBP) Protein

Labprice Protein AMBP (AMBP) Protein

Abbexa

From 230.00€
To 704.00€


Protein Amnionless (AMN) Protein

Labprice Protein Amnionless (AMN) Protein

Abbexa

From 230.00€
To 1483.00€


Ribosomal Protein S14 Protein

Labprice Ribosomal Protein S14 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 1609.00€


Protein BEX1 (BEX1) Protein

Labprice Protein BEX1 (BEX1) Protein

Abbexa

From 230.00€
To 1609.00€


Ribosomal Protein S19 Protein

Labprice Ribosomal Protein S19 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 1609.00€


Ribosomal Protein S24 Protein

Labprice Ribosomal Protein S24 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 1609.00€


Ribosomal Protein L30 Protein

Labprice Ribosomal Protein L30 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 1609.00€


Ribosomal Protein L31 Protein

Labprice Ribosomal Protein L31 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 1609.00€


Protein A / G Protein

Labprice Protein A / G Protein

Abbexa

From 230.00€
To 773.00€


Protein A / G Protein

Labprice Protein A / G Protein

Abbexa

From 230.00€
To 773.00€


Ribosomal Protein L23A Protein

Labprice Ribosomal Protein L23A Protein

Abbexa

From 230.00€
To 6397.00€


Ribosomal Protein L22 Protein

Labprice Ribosomal Protein L22 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 6397.00€


Ribosomal Protein S16 Protein

Labprice Ribosomal Protein S16 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 6397.00€


Ribosomal Protein S20 Protein

Labprice Ribosomal Protein S20 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 6397.00€


Protein JTB (JTB) Protein

Labprice Protein JTB (JTB) Protein

Abbexa

From 230.00€
To 6397.00€


Protein AMBP (AMBP) Protein

Labprice Protein AMBP (AMBP) Protein

Abbexa

From 230.00€
To 6397.00€


Protein L-Cys Protein

Labprice Protein L-Cys Protein

Abbexa

From 230.00€
To 940.00€


Protein L Cys Protein

Labprice Protein L Cys Protein

Abbexa

From 230.00€
To 940.00€


Cys-Protein-L Protein

Labprice Cys-Protein-L Protein

Abbexa

From 230.00€
To 940.00€


Human FK506 Binding Protein Like Protein (FKBPL) Protein

Labprice Human FK506 Binding Protein Like Protein (FKBPL) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2151.00€


Human Brain Protein 44 Like Protein (BRP44L) Protein

Labprice Human Brain Protein 44 Like Protein (BRP44L) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2207.00€


Microtubule Associated Protein Tau / Tau Protein (MAPT) Protein

Abbexa

From 230.00€
To 1609.00€


Human Transmembrane Protein 2 Like Protein (TMEM2L) Protein

Abbexa

From 258.00€
To 1720.00€


Human Myelin Proteolipid Protein Like Protein (PLPL) Protein

Abbexa

From 258.00€
To 1720.00€


Mouse FK506 Binding Protein Like Protein (FKBPL) Protein

Labprice Mouse FK506 Binding Protein Like Protein (FKBPL) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2249.00€


Microtubule Associated Protein Tau / Tau Protein (MAPT) Protein

Abbexa

From 230.00€
To 6397.00€


Microtubule Associated Protein Tau / Tau Protein (MAPT) Protein

Abbexa

From 230.00€
To 6397.00€


Microtubule Associated Protein Tau / Tau Protein (MAPT) Protein

Abbexa

From 230.00€
To 6397.00€

Human Translocator Protein (TSPO) Protein

Labprice Human Translocator Protein (TSPO) Protein

Abbexa

From 272.00€
To 2068.00€


Mouse Protein Z (PROZ) Protein

Labprice Mouse Protein Z (PROZ) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2207.00€


Centromere Protein B (CENPB) Protein

Abbexa

1261.00€


Yellow Fever Envelope Protein Protein

Abbexa

551.00€


Human Kell Protein (KEL) Protein

Labprice Human Kell Protein (KEL) Protein

Abbexa

From 272.00€
To 2040.00€


Mouse Kell Protein (KEL) Protein

Labprice Mouse Kell Protein (KEL) Protein

Abbexa

From 272.00€
To 1998.00€


Rat Kell Protein (KEL) Protein

Labprice Rat Kell Protein (KEL) Protein

Abbexa

From 272.00€
To 2040.00€


Mouse Prion Protein (PRNP) Protein

Labprice Mouse Prion Protein (PRNP) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2221.00€


Human Prion Protein (PRNP) Protein

Labprice Human Prion Protein (PRNP) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2110.00€


Human Protein C (PROC) Protein

Labprice Human Protein C (PROC) Protein

Abbexa

From 300.00€
To 2388.00€


Mouse Protein C (PROC) Protein

Labprice Mouse Protein C (PROC) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2263.00€


Rat Protein C (PROC) Protein

Labprice Rat Protein C (PROC) Protein

Abbexa

From 300.00€
To 2346.00€


Human Protein S (PROS) Protein

Labprice Human Protein S (PROS) Protein

Abbexa

From 244.00€
To 1414.00€


Human Protein S (PROS) Protein

Labprice Human Protein S (PROS) Protein

Abbexa

From 244.00€
To 1414.00€


Rat Protein S (PROS) Protein

Labprice Rat Protein S (PROS) Protein

Abbexa

From 272.00€
To 1943.00€


Rat Protein S (PROS) Protein

Labprice Rat Protein S (PROS) Protein

Abbexa

From 272.00€
To 1943.00€


Escherichia coli Protein (ECP) Protein

Labprice Escherichia coli Protein (ECP) Protein

Abbexa

From 258.00€
To 1720.00€


Epididymis Protein 4 (HE4) Protein

Abbexa

1177.00€


Epididymis Protein 4 (HE4) Protein

Abbexa

1177.00€


Protein A / G / L Protein

Labprice Protein A / G / L Protein

Abbexa

From 286.00€
To 1720.00€


Staphylococcal Protein-A Cys Protein

Abbexa

From 217.00€
To 467.00€


Staphylococcal Protein-A Cys Protein

Abbexa

1970.00€


Staphylococcal Protein-A Cys Protein

Abbexa

From 217.00€
To 467.00€


Staphylococcal Protein-A Cys Protein

Abbexa

1970.00€


Surfactant Protein A1 (SFTPA1) Protein

Abbexa

From 217.00€
To 467.00€


Surfactant Protein A1 (SFTPA1) Protein

Abbexa

1970.00€


Surfactant Protein A1 (SFTPA1) Protein

Abbexa

From 217.00€
To 592.00€


Surfactant Protein A1 (SFTPA1) Protein

Abbexa

1845.00€


Soy Bean P34 Protein Protein

Labprice Soy Bean P34 Protein Protein

Abbexa

From 342.00€
To 1609.00€


Bone Morphogenetic protein-7 Protein

Labprice Bone Morphogenetic protein-7 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 2332.00€


Heat Shock Protein 47 Protein

Labprice Heat Shock Protein 47 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 2332.00€


Retinoblastoma Protein 1 (RB1) Protein

Abbexa

From 230.00€
To 2332.00€


Phosphatidylethanolamine Binding Protein 1 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 2332.00€


Visinin-Like Protein-1 Protein

Labprice Visinin-Like Protein-1 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 2332.00€


Vacuolar Protein Sorting 28 Protein

Labprice Vacuolar Protein Sorting 28 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 2332.00€


Heat Shock Protein 27 Protein

Labprice Heat Shock Protein 27 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 2444.00€


Heat Shock Protein 27 Protein

Labprice Heat Shock Protein 27 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 2861.00€


Copper Transport Protein ATOX1 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 2861.00€


Macrophage-Capping Protein (CAPG) Protein

Abbexa

From 230.00€
To 2861.00€


Proliferation-associated protein 2G4 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 2861.00€


NCK Adaptor Protein 1 Protein

Labprice NCK Adaptor Protein 1 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 2861.00€


Calcium Binding Protein P22 Protein

Labprice Calcium Binding Protein P22 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 2861.00€


Myelin P2 Protein (PMP2) Protein

Labprice Myelin P2 Protein (PMP2) Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3168.00€


UL16 Binding Protein 1 Protein

Labprice UL16 Binding Protein 1 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


EBNA1 Binding Protein 2 Protein

Labprice EBNA1 Binding Protein 2 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Heat Shock Protein 105 Protein

Labprice Heat Shock Protein 105 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Phosphatidylinositol Transfer Protein, beta Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


MAPK Scaffold Protein 1 Protein

Labprice MAPK Scaffold Protein 1 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Phosphatidylinositol Transfer Protein, alpha Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Heat-Responsive Protein 12 Protein

Labprice Heat-Responsive Protein 12 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


BAI1-Associated Protein 2 Protein

Labprice BAI1-Associated Protein 2 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Vacuolar Protein Sorting 25 Protein

Labprice Vacuolar Protein Sorting 25 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


RAN Binding Protein 1 Protein

Labprice RAN Binding Protein 1 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Polyglutamine Binding Protein 1 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


UL16 Binding Protein 2 Protein

Labprice UL16 Binding Protein 2 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Homeodomain-Only Protein (HOPX) Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Retinoblastoma Binding Protein 4 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Dickkopf-Related Protein 3 Protein

Labprice Dickkopf-Related Protein 3 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Nucleolar Protein 3 (NOL3) Protein

Labprice Nucleolar Protein 3 (NOL3) Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Tubby Like Protein 1 Protein

Labprice Tubby Like Protein 1 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Chaperone Protein fimC (FIMC) Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Microfibrillar-associated Protein 4 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Ring Finger Protein 181 Protein

Labprice Ring Finger Protein 181 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


PHD Finger Protein 11 Protein

Labprice PHD Finger Protein 11 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Hereditary Hemochromatosis Protein (HFE) Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Frizzled Related Protein (FRZB) Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Membrane Cofactor Protein (CD46) Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


F-Box Protein 6 Protein

Labprice F-Box Protein 6 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Cysteine-Rich Protein 1 Protein

Labprice Cysteine-Rich Protein 1 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Zinc Finger Protein 514 Protein

Labprice Zinc Finger Protein 514 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Zinc Finger Protein 346 Protein

Labprice Zinc Finger Protein 346 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


DEAD Box Protein 56 Protein

Labprice DEAD Box Protein 56 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Zinc Finger Protein 689 Protein

Labprice Zinc Finger Protein 689 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Ribosomal Protein S2 (RPS2) Protein

Labprice Ribosomal Protein S2 (RPS2) Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Parkinson Disease Protein 2 Protein

Labprice Parkinson Disease Protein 2 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Retinaldehyde Binding Protein 1 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Docking Protein 4 (DOK4) Protein

Labprice Docking Protein 4 (DOK4) Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Ring Finger Protein 114 Protein

Labprice Ring Finger Protein 114 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Microfibrillar-associated Protein 3 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Zinc Finger Protein 32 Protein

Labprice Zinc Finger Protein 32 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


RAN Binding Protein 3 Protein

Labprice RAN Binding Protein 3 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


DEAD Box Protein 39A Protein

Labprice DEAD Box Protein 39A Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Signal-Regulatory Protein gamma Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Syntaxin Binding Protein 6 Protein

Labprice Syntaxin Binding Protein 6 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Signal-Regulatory Protein alpha Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Thymocyte Nuclear Protein 1 Protein

Labprice Thymocyte Nuclear Protein 1 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


GTP-Binding Protein SAR1B Protein

Labprice GTP-Binding Protein SAR1B Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Endoplasmic Reticulum Protein 44 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


GTP-Binding Protein SAR1A Protein

Labprice GTP-Binding Protein SAR1A Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Vacuolar Protein Sorting 24 Protein

Labprice Vacuolar Protein Sorting 24 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Matrix Gla Protein (MGP) Protein

Labprice Matrix Gla Protein (MGP) Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Tax1 Binding Protein 3 Protein

Labprice Tax1 Binding Protein 3 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Retinoblastoma Binding Protein 9 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Dickkopf-Related Protein 1 Protein

Labprice Dickkopf-Related Protein 1 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Synaptosomal-associated protein 25B Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Bone Morphogenetic protein-4 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3599.00€


Bone Morphogenetic protein-5 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3766.00€


Parkinson Disease Protein 7 Protein

Labprice Parkinson Disease Protein 7 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3766.00€


Bone Morphogenetic protein-7 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 4490.00€


Olfactory Marker Protein (OMP) Protein

Abbexa

From 230.00€
To 4490.00€


Mitochondrial Ribosomal Protein L1 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 4490.00€


Myelin Basic Protein (MBP) Protein

Labprice Myelin Basic Protein (MBP) Protein

Abbexa

From 230.00€
To 4490.00€


Ring Finger Protein 34 Protein

Labprice Ring Finger Protein 34 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 4490.00€


Tumor Protein D52 L1 Protein

Labprice Tumor Protein D52 L1 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 4490.00€


PDGFA Associated Protein 1 Protein

Labprice PDGFA Associated Protein 1 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 4490.00€


Chromatin Modifying Protein 2A Protein

Abbexa

From 230.00€
To 4490.00€


Myelin P2 Protein (PMP2) Protein

Labprice Myelin P2 Protein (PMP2) Protein

Abbexa

From 230.00€
To 4490.00€


Chromatin Modifying Protein 2B Protein

Abbexa

From 230.00€
To 4490.00€


PIN2-Interacting Protein 1 Protein

Labprice PIN2-Interacting Protein 1 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 5130.00€


HSPB Associated Protein 1 Protein

Labprice HSPB Associated Protein 1 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 1483.00€


TNFAIP3 Interacting Protein 1 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 1483.00€


Chromatin Modifying Protein 4A Protein

Abbexa

From 230.00€
To 1483.00€


PHD Finger Protein 13 Protein

Labprice PHD Finger Protein 13 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 1483.00€


Vacuolar Protein Sorting 29 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 1483.00€


BCL2-Related Protein A1 Protein

Labprice BCL2-Related Protein A1 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 1609.00€


Growth Associated Protein 43 Protein

Labprice Growth Associated Protein 43 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 1609.00€


Vacuolar Protein Sorting 26A Protein

Labprice Vacuolar Protein Sorting 26A Protein

Abbexa

From 230.00€
To 1609.00€


Dickkopf-Related Protein 2 Protein

Labprice Dickkopf-Related Protein 2 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 1609.00€


Chromatin Modifying Protein 1A Protein

Abbexa

From 230.00€
To 1609.00€


Major Prion Protein (PRNP) Protein

Labprice Major Prion Protein (PRNP) Protein

Abbexa

From 230.00€
To 1609.00€


PHD Finger Protein 5A Protein

Labprice PHD Finger Protein 5A Protein

Abbexa

From 230.00€
To 1609.00€


B9 Protein Domain 2 Protein

Labprice B9 Protein Domain 2 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 1609.00€


Calcium Binding Protein 7 Protein

Labprice Calcium Binding Protein 7 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 1609.00€


Jun Dimerization Protein 2 Protein

Labprice Jun Dimerization Protein 2 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 1622.00€


Heat Shock Protein 20 Protein

Labprice Heat Shock Protein 20 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 1706.00€


Lipopolysaccharide Binding Protein (LBP) Protein

Abbexa

From 411.00€
To 829.00€


Lipopolysaccharide Binding Protein (LBP) Protein

Abbexa

From 411.00€
To 829.00€


Dickkopf-Related Protein 1 Protein

Labprice Dickkopf-Related Protein 1 Protein

Abbexa

From 384.00€
To 746.00€


Maltose Binding Protein (MBP) Protein

Labprice Maltose Binding Protein (MBP) Protein

Abbexa

From 217.00€
To 1052.00€


Human Protein S (PROS) Protein

Abbexa

300.00€


Human Protein Z (PROZ) Protein

Labprice Human Protein Z (PROZ) Protein

Abbexa

From 272.00€
To 1859.00€


Green Fluorescent Protein (GFP) Protein

Labprice Green Fluorescent Protein (GFP) Protein

Abbexa

From 258.00€
To 1720.00€


Bone Morphogenetic protein-2 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 4365.00€


B-type Natriuretic Protein Protein

Labprice B-type Natriuretic Protein Protein

Abbexa

From 230.00€
To 5826.00€


Angiopoietin-like Protein 2 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 6397.00€


Angiopoietin-like Protein 6 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 6397.00€


Heat Shock Protein B9 Protein

Labprice Heat Shock Protein B9 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 6397.00€


Replication Protein A2 (RPA2) Protein

Abbexa

From 230.00€
To 6397.00€


Endoplasmic Reticulum Protein 27 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 6397.00€


Ribosomal Protein L8 (RPL8) Protein

Abbexa

From 230.00€
To 6397.00€


Microfibrillar-associated Protein 2 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 6397.00€


Syndecan Binding Protein 2 Protein

Labprice Syndecan Binding Protein 2 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 6397.00€


Ribosomal Protein S5 (RPS5) Protein

Abbexa

From 230.00€
To 6397.00€


Glycolipid Transfer Protein (GLTP) Protein

Abbexa

From 230.00€
To 6397.00€


Heme Binding Protein 1 Protein

Labprice Heme Binding Protein 1 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 6397.00€


Gem-Associated Protein 6 Protein

Labprice Gem-Associated Protein 6 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 6397.00€


Sperm Autoantigenic Protein 17 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 6397.00€


UBX Domain Protein 2B Protein

Labprice UBX Domain Protein 2B Protein

Abbexa

From 230.00€
To 6397.00€


Peptidoglycan Recognition Protein 1 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 6397.00€


Golgi Membrane Protein 1 Protein

Labprice Golgi Membrane Protein 1 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 6397.00€


Haptoglobin Related Protein (HPR) Protein

Abbexa

From 230.00€
To 6397.00€


F-Box Protein 2 Protein

Labprice F-Box Protein 2 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 6397.00€


UL16 Binding Protein 3 Protein

Labprice UL16 Binding Protein 3 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 6397.00€


UL16 Binding Protein 4 Protein

Labprice UL16 Binding Protein 4 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 6397.00€


Ribosomal Protein L5 (RPL5) Protein

Abbexa

From 230.00€
To 6397.00€


Autophagy Protein 5 (ATG5) Protein

Labprice Autophagy Protein 5 (ATG5) Protein

Abbexa

From 230.00€
To 6397.00€


Neuroendocrine Protein 7B2 (SCG5) Protein

Abbexa

From 230.00€
To 6397.00€


Calcium Binding Protein 39 Protein

Labprice Calcium Binding Protein 39 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 6397.00€


Ribosomal Protein S3 (RPS3) Protein

Abbexa

From 230.00€
To 6397.00€


Ribosomal Protein S7 (RPS7) Protein

Abbexa

From 230.00€
To 6397.00€


Vacuolar Protein Sorting 29 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 6397.00€


Angiopoietin-like Protein 3 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 6675.00€


Angiopoietin-like Protein 4 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 6675.00€


Visinin-Like Protein-1 Protein

Labprice Visinin-Like Protein-1 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 7358.00€


Protein A / G-Cys Protein

Labprice Protein A / G-Cys Protein

Abbexa

From 230.00€
To 940.00€


Protein Cys-A / G Protein

Labprice Protein Cys-A / G Protein

Abbexa

From 230.00€
To 940.00€


BAD Protein Human Recombinant Protein

BosterBio

479.00€


PHF11 Protein Human Recombinant Protein

BosterBio

317.00€


Zika NS1 Protein Recombinant Protein

BosterBio

788.00€


p53 Protein Human Recombinant Protein

BosterBio

479.00€


Horse TOTAL PROTEIN(TOTAL PROTEIN)

Qayee Biotechnology

478.00€


Human Tumor Protein p53 Binding Protein 1 (TP53BP1) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2124.00€


Human Contactin Associated Protein Like Protein 4 (CNTNAP4) Protein

Abbexa

From 272.00€
To 2040.00€


Human Macrophage Inflammatory Protein Related Protein 1 (MRP1) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2165.00€


Human G Protein Beta Subunit Like Protein (GbL) Protein

Labprice Human G Protein Beta Subunit Like Protein (GbL) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2165.00€


Mouse Macrophage Inflammatory Protein Related Protein 1 (MRP1) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2138.00€


Rat Macrophage Inflammatory Protein Related Protein 1 (MRP1) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2291.00€


Mouse Contactin Associated Protein Like Protein 4 (CNTNAP4) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2151.00€


Vesicle-Associated Membrane Protein-Associated Protein A (VAPA) Protein

Abbexa

From 230.00€
To 2861.00€


Vacuolar Protein Sorting-Associated Protein VTA1 Homolog (VTA1) Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Tumor Protein P53 Regulated Apoptosis Inducing Protein 1 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Human TYRO Protein Tyrosine Kinase Binding Protein (TYROBP) Protein

Abbexa

From 258.00€
To 1720.00€


Human Contactin Associated Protein Like Protein 2 (CNTNAP2) Protein

Abbexa

From 258.00€
To 1720.00€


Human Oxysterol Binding Protein Like Protein 8 (OSBPL8) Protein

Abbexa

From 258.00€
To 1720.00€


Human Protein Tyrosine Phosphatase Like Protein A (PTPLA) Protein

Abbexa

From 328.00€
To 2834.00€


Human Contactin Associated Protein Like Protein 5 (CNTNAP5) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2151.00€Human Autophagy Related Protein 16 Like Protein 1 (ATG16L1) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2124.00€


Human Autophagy Related Protein 16 Like Protein 1 (ATG16L1) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2124.00€


Rat Amyloid Beta Precursor Protein Binding Protein B3 (APBB3) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2249.00€


Rat Amyloid Beta Precursor Protein Binding Protein 2 (APPBP2) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2249.00€


Human Echinoderm Microtubule Associated Protein Like Protein 2 (EML2) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2082.00€


Human FK506 Binding Protein 12 Rapamycin Associated Protein (FRAP) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2165.00€


Human Programmed Cell Death Protein 6 Interacting Protein (PDCD6IP) Protein

Abbexa

From 272.00€
To 1943.00€


Mouse Programmed Cell Death Protein 6 Interacting Protein (PDCD6IP) Protein

Abbexa

From 272.00€
To 1998.00€


Mouse Amyloid Beta Precursor Protein Binding Protein A3 (APBA3) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2124.00€


Human Amyloid Beta Precursor Protein Binding Protein A2 (APBA2) Protein

Abbexa

From 272.00€
To 1998.00€


Human Vesicle Associated Membrane Protein Associated Protein B (VAPB) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2082.00€


Rat Echinoderm Microtubule Associated Protein Like Protein 2 (EML2) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2291.00€


Human Amyloid Beta Precursor Protein Binding Protein 1 (APPBP1) Protein

Abbexa

From 258.00€
To 1678.00€


Human Vesicle Associated Membrane Protein Associated Protein A (VAPA) Protein

Abbexa

From 244.00€
To 1595.00€


Human Heat Shock 70kDa Protein 1 Like Protein (HSPA1L) Protein

Abbexa

From 272.00€
To 1859.00€


Rat Heat Shock 70kDa Protein 1 Like Protein (HSPA1L) Protein

Abbexa

From 272.00€
To 2040.00€


Human Heat Shock 70kDa Protein 1 Like Protein (HSPA1L) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2165.00€


Human Mitogen Activated Protein Kinase Scaffold Protein 1 (MAPKSP1) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2221.00€


Vesicle-associated membrane protein-associated protein B/C (VAPB) Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Guanine Nucleotide Binding Protein (G Protein), Q Polypeptide (GNAQ) Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Human Macrophage Inflammatory Protein Related Protein 1 (MRP1) Protein (Active)

Abbexa

From 328.00€
To 2834.00€


Human Tumor Protein p53 Binding Protein 1 (TP53BP1) Protein (pS1778)

Abbexa

From 244.00€
To 1372.00€


Human Amyloid Beta Precursor Protein Binding Protein A3 (APBA3) Protein

Abbexa

From 258.00€
To 1720.00€


Human Amyloid Beta Precursor Protein Binding Protein B2 (APBB2) Protein

Abbexa

From 258.00€
To 1636.00€


Human Protein Tyrosine Phosphatase F Interacting Protein 1 (PPFIA1) Protein

Abbexa

From 258.00€
To 1720.00€


Human Nucleosome Assembly Protein 1 Like Protein 1 (NAP1L1) Protein

Abbexa

From 272.00€
To 2040.00€


Human Protein Tyrosine Phosphatase Like Protein A (PTPLA) Protein (OVA)

Abbexa

From 203.00€
To 801.00€

Human Protein transport protein Sec16A (SEC16A)

Labprice Human Protein transport protein Sec16A (SEC16A)

Cusabio

From 214.00€
To 1309.00€Protein Transport Protein Sec23B (Sec23B) Antibody

Abbexa

From 342.00€
To 425.00€Protein Transport Protein Sec31A (SEC31A) Antibody

Abbexa

From 398.00€
To 732.00€


Protein Transport Protein Sec31A (SEC31A) Antibody

Labprice Protein Transport Protein Sec31A (SEC31A) Antibody

Abbexa

From 182.00€
To 592.00€


Protein Transport Protein Sec23A (SEC23A) Antibody

Labprice Protein Transport Protein Sec23A (SEC23A) Antibody

Abbexa

From 182.00€
To 592.00€


Human Golgi membrane protein GP73 Protein

Abbexa

1135.00€


Human Epididymis protein 4 (HE4) Protein

Abbexa

746.00€


Human TTK Protein Kinase (TTK) Protein

Labprice Human TTK Protein Kinase (TTK) Protein

Abbexa

From 272.00€
To 2040.00€


Mouse TTK Protein Kinase (TTK) Protein

Labprice Mouse TTK Protein Kinase (TTK) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2124.00€


Mouse Ki-67 Protein (Ki67P) Protein

Labprice Mouse Ki-67 Protein (Ki67P) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2082.00€


Human Docking Protein 3 (DOK3) Protein

Labprice Human Docking Protein 3 (DOK3) Protein

Abbexa

From 272.00€
To 2040.00€


Rat Docking Protein 7 (DOK7) Protein

Labprice Rat Docking Protein 7 (DOK7) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2263.00€


Human Crk Like Protein (CRKL) Protein

Labprice Human Crk Like Protein (CRKL) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2165.00€


Mouse Jagged 1 Protein (JAG1) Protein

Labprice Mouse Jagged 1 Protein (JAG1) Protein

Abbexa

From 272.00€
To 2040.00€


Human Placental Protein 13 (PP13) Protein

Labprice Human Placental Protein 13 (PP13) Protein

Abbexa

From 272.00€
To 2068.00€


Human TAK1 Like Protein (TAK1L) Protein

Labprice Human TAK1 Like Protein (TAK1L) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2082.00€


Mouse TAK1 Like Protein (TAK1L) Protein

Labprice Mouse TAK1 Like Protein (TAK1L) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2165.00€


Chicken C Reactive Protein (CRP) Protein

Labprice Chicken C Reactive Protein (CRP) Protein

Abbexa

From 272.00€
To 1998.00€


Human Centromere Protein H (CENPH) Protein

Labprice Human Centromere Protein H (CENPH) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2151.00€


Human Centromere Protein F (CENPF) Protein

Labprice Human Centromere Protein F (CENPF) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2165.00€


Mouse Transition Protein 1 (TNP1) Protein

Labprice Mouse Transition Protein 1 (TNP1) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2165.00€


Mouse Centromere Protein I (CENPI) Protein

Labprice Mouse Centromere Protein I (CENPI) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2207.00€


Mouse Centromere Protein H (CENPH) Protein

Labprice Mouse Centromere Protein H (CENPH) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2249.00€


Pig Matrix Gla Protein (MGP) Protein

Labprice Pig Matrix Gla Protein (MGP) Protein

Abbexa

From 300.00€
To 2346.00€


Mouse Major Basic Protein (MBP) Protein

Labprice Mouse Major Basic Protein (MBP) Protein

Abbexa

From 300.00€
To 2388.00€


Human Raft Linking Protein (Raftlin) Protein

Labprice Human Raft Linking Protein (Raftlin) Protein

Abbexa

From 272.00€
To 2026.00€


Human CD27 Binding Protein (CD27BP) Protein

Labprice Human CD27 Binding Protein (CD27BP) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2165.00€


Rat Brain Finger Protein (BFP) Protein

Labprice Rat Brain Finger Protein (BFP) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2305.00€


Mouse Transmembrane Protein 173 (TMEM173) Protein

Labprice Mouse Transmembrane Protein 173 (TMEM173) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2082.00€


Human Homeobox Protein NANOG (NANOG) Protein

Labprice Human Homeobox Protein NANOG (NANOG) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2165.00€


Mouse Pregnancy Zone Protein (PZP) Protein

Labprice Mouse Pregnancy Zone Protein (PZP) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2305.00€


Human Inhibin Binding Protein (INHBP) Protein

Labprice Human Inhibin Binding Protein (INHBP) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2124.00€


Rat Axis Inhibition Protein (AXIN) Protein

Labprice Rat Axis Inhibition Protein (AXIN) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2291.00€


Rat Prolactin Induced Protein (PIP) Protein

Labprice Rat Prolactin Induced Protein (PIP) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2193.00€


Human Calcyclin Binding Protein (CACYBP) Protein

Labprice Human Calcyclin Binding Protein (CACYBP) Protein

Abbexa

From 272.00€
To 2068.00€


Human Valosin Containing Protein (VCP) Protein

Labprice Human Valosin Containing Protein (VCP) Protein

Abbexa

From 272.00€
To 2040.00€


Mouse Lymphocyte Adaptor Protein (Lnk) Protein

Labprice Mouse Lymphocyte Adaptor Protein (Lnk) Protein

Abbexa

From 300.00€
To 2346.00€


Human Glycolipid Transfer Protein (GLTP) Protein

Labprice Human Glycolipid Transfer Protein (GLTP) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2110.00€


Rat Haptoglobin Related Protein (HPR) Protein

Labprice Rat Haptoglobin Related Protein (HPR) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2221.00€


Rat Macrophage StiMulating Protein (MSP) Protein

Labprice Rat Macrophage StiMulating Protein (MSP) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2165.00€


Mouse Glucokinase Regulatory Protein (GKRP) Protein

Labprice Mouse Glucokinase Regulatory Protein (GKRP) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2263.00€


Rat Glucokinase Regulatory Protein (GKRP) Protein

Labprice Rat Glucokinase Regulatory Protein (GKRP) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2165.00€


Rat Glucokinase Regulatory Protein (GKRP) Protein

Labprice Rat Glucokinase Regulatory Protein (GKRP) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2165.00€


Pig Lipopolysaccharide Binding Protein (LBP) Protein

Labprice Pig Lipopolysaccharide Binding Protein (LBP) Protein

Abbexa

From 300.00€
To 2346.00€


Human Acetylcholinesterase Associated Protein (ACHAP) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2124.00€


Human Protein C Inhibitor (PCI) Protein

Labprice Human Protein C Inhibitor (PCI) Protein

Abbexa

From 272.00€
To 2040.00€


Human Protein Kinase D1 (PKD1) Protein

Labprice Human Protein Kinase D1 (PKD1) Protein

Abbexa

From 272.00€
To 2040.00€


Human Protein Kinase R (PKR) Protein

Labprice Human Protein Kinase R (PKR) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2082.00€


Mouse Protein Kinase N2 (PKN2) Protein

Labprice Mouse Protein Kinase N2 (PKN2) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2110.00€


Human Tumor Protein p53 (TP53) Protein

Labprice Human Tumor Protein p53 (TP53) Protein

Abbexa

From 300.00€
To 2486.00€


Mouse Ki-67 Protein (Ki67P) Protein

Labprice Mouse Ki-67 Protein (Ki67P) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2082.00€


Rat Tumor Protein p53 (TP53) Protein

Labprice Rat Tumor Protein p53 (TP53) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2305.00€


Rat Docking Protein 3 (DOK3) Protein

Labprice Rat Docking Protein 3 (DOK3) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2263.00€


Cow C Reactive Protein (CRP) Protein

Labprice Cow C Reactive Protein (CRP) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2082.00€


Cow Matrix Gla Protein (MGP) Protein

Labprice Cow Matrix Gla Protein (MGP) Protein

Abbexa

From 300.00€
To 2444.00€


Rabbit Matrix Gla Protein (MGP) Protein

Labprice Rabbit Matrix Gla Protein (MGP) Protein

Abbexa

From 300.00€
To 2388.00€


Human Major Vault Protein (MVP) Protein

Labprice Human Major Vault Protein (MVP) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2151.00€


Mouse Brain Finger Protein (BFP) Protein

Labprice Mouse Brain Finger Protein (BFP) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2193.00€


Human Brain Finger Protein (BFP) Protein

Labprice Human Brain Finger Protein (BFP) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2138.00€


Mouse Myelin Basic Protein (MBP) Protein

Labprice Mouse Myelin Basic Protein (MBP) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2124.00€


Mouse Transmembrane Protein 27 (TMEM27) Protein

Labprice Mouse Transmembrane Protein 27 (TMEM27) Protein

Abbexa

From 272.00€
To 1859.00€


Human Renin Binding Protein (RENBP) Protein

Labprice Human Renin Binding Protein (RENBP) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2124.00€


Mouse Transmembrane Protein 27 (TMEM27) Protein

Labprice Mouse Transmembrane Protein 27 (TMEM27) Protein

Abbexa

From 272.00€
To 1859.00€


Human Prolactin Induced Protein (PIP) Protein

Labprice Human Prolactin Induced Protein (PIP) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2082.00€


Human Haptoglobin Related Protein (HPR) Protein

Labprice Human Haptoglobin Related Protein (HPR) Protein

Abbexa

From 272.00€
To 1943.00€


Rat Lipopolysaccharide Binding Protein (LBP) Protein

Labprice Rat Lipopolysaccharide Binding Protein (LBP) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2124.00€


Mouse Protein Kinase R (PKR) Protein

Labprice Mouse Protein Kinase R (PKR) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2082.00€


Mouse Protein Kinase D1 (PKD1) Protein

Labprice Mouse Protein Kinase D1 (PKD1) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2124.00€


Mouse Protein Kinase D2 (PKD2) Protein

Labprice Mouse Protein Kinase D2 (PKD2) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2193.00€


Human C Reactive Protein (CRP) Protein

Labprice Human C Reactive Protein (CRP) Protein

Abbexa

From 189.00€
To 606.00€


Human Sperm Protein 17 (Sp17) Protein

Labprice Human Sperm Protein 17 (Sp17) Protein

Abbexa

From 244.00€
To 1497.00€


Mouse Sperm Protein 17 (Sp17) Protein

Labprice Mouse Sperm Protein 17 (Sp17) Protein

Abbexa

From 258.00€
To 1720.00€


Rat Sperm Protein 17 (Sp17) Protein

Labprice Rat Sperm Protein 17 (Sp17) Protein

Abbexa

From 258.00€
To 1817.00€


Human Centromere Protein J (CENPJ) Protein

Labprice Human Centromere Protein J (CENPJ) Protein

Abbexa

From 272.00€
To 1943.00€


Mouse Centromere Protein J (CENPJ) Protein

Labprice Mouse Centromere Protein J (CENPJ) Protein

Abbexa

From 272.00€
To 2040.00€


Human Homeobox Protein ARX (ARX) Protein

Labprice Human Homeobox Protein ARX (ARX) Protein

Abbexa

From 272.00€
To 1859.00€


Rat Docking Protein 1 (DOK1) Protein

Labprice Rat Docking Protein 1 (DOK1) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2082.00€


Human Specificity Protein 1 (Sp1) Protein

Labprice Human Specificity Protein 1 (Sp1) Protein

Abbexa

From 272.00€
To 2040.00€


Mouse STAM Binding Protein (STAMBP) Protein

Labprice Mouse STAM Binding Protein (STAMBP) Protein

Abbexa

From 272.00€
To 2026.00€


Human STAM Binding Protein (STAMBP) Protein

Labprice Human STAM Binding Protein (STAMBP) Protein

Abbexa

From 272.00€
To 1943.00€


Human Toll Interacting Protein (TOLLIP) Protein

Labprice Human Toll Interacting Protein (TOLLIP) Protein

Abbexa

From 272.00€
To 1998.00€


Mouse Toll Interacting Protein (TOLLIP) Protein

Labprice Mouse Toll Interacting Protein (TOLLIP) Protein

Abbexa

From 272.00€
To 2040.00€


Human Transmembrane Protein 173 (TMEM173) Protein

Labprice Human Transmembrane Protein 173 (TMEM173) Protein

Abbexa

From 272.00€
To 1943.00€


Rat Transmembrane Protein 173 (TMEM173) Protein

Labprice Rat Transmembrane Protein 173 (TMEM173) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2124.00€


Human Transmembrane Protein 27 (TMEM27) Protein

Labprice Human Transmembrane Protein 27 (TMEM27) Protein

Abbexa

From 244.00€
To 1553.00€


Rat TTK Protein Kinase (TTK) Protein

Labprice Rat TTK Protein Kinase (TTK) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2277.00€


Mouse Tumor Protein p53 (TP53) Protein

Labprice Mouse Tumor Protein p53 (TP53) Protein

Abbexa

From 300.00€
To 2388.00€


Mitogen-Activated Protein Kinase 1 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 2861.00€


CDC28 protein kinase 2 Protein (Recombinant)

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Mitogen-Activated Protein Kinase 3 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Human Glucokinase Regulatory Protein (GKRP) Protein

Labprice Human Glucokinase Regulatory Protein (GKRP) Protein

Abbexa

From 314.00€
To 2569.00€


Human Golgi Protein 73 (GP73) Protein

Labprice Human Golgi Protein 73 (GP73) Protein

Abbexa

From 314.00€
To 2611.00€


Mouse Golgi Protein 73 (GP73) Protein

Labprice Mouse Golgi Protein 73 (GP73) Protein

Abbexa

From 314.00€
To 2666.00€


Human Haptoglobin Related Protein (HPR) Protein

Labprice Human Haptoglobin Related Protein (HPR) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2305.00€


Human Haptoglobin Related Protein (HPR) Protein

Labprice Human Haptoglobin Related Protein (HPR) Protein

Abbexa

From 244.00€
To 1595.00€


Human Jagged 1 Protein (JAG1) Protein

Labprice Human Jagged 1 Protein (JAG1) Protein

Abbexa

From 258.00€
To 1817.00€


Human Jagged 1 Protein (JAG1) Protein

Labprice Human Jagged 1 Protein (JAG1) Protein

Abbexa

From 258.00€
To 1817.00€


Human Jagged 1 Protein (JAG1) Protein

Labprice Human Jagged 1 Protein (JAG1) Protein

Abbexa

From 258.00€
To 1817.00€


Mouse Jagged 2 Protein (JAG2) Protein

Labprice Mouse Jagged 2 Protein (JAG2) Protein

Abbexa

From 272.00€
To 2026.00€


Human Jagged 2 Protein (JAG2) Protein

Labprice Human Jagged 2 Protein (JAG2) Protein

Abbexa

From 272.00€
To 1943.00€


Human Ki-67 Protein (Ki67P) Protein

Labprice Human Ki-67 Protein (Ki67P) Protein

Abbexa

From 272.00€
To 1859.00€


Human Ki-67 Protein (Ki67P) Protein

Labprice Human Ki-67 Protein (Ki67P) Protein

Abbexa

From 272.00€
To 1859.00€


Cow Lipopolysaccharide Binding Protein (LBP) Protein

Labprice Cow Lipopolysaccharide Binding Protein (LBP) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2263.00€


Human Lipopolysaccharide Binding Protein (LBP) Protein

Labprice Human Lipopolysaccharide Binding Protein (LBP) Protein

Abbexa

From 272.00€
To 2040.00€


Mouse Lipopolysaccharide Binding Protein (LBP) Protein

Labprice Mouse Lipopolysaccharide Binding Protein (LBP) Protein

Abbexa

From 272.00€
To 2068.00€


Rat Lipopolysaccharide Binding Protein (LBP) Protein

Labprice Rat Lipopolysaccharide Binding Protein (LBP) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2124.00€


Mouse Lipopolysaccharide Binding Protein (LBP) Protein

Labprice Mouse Lipopolysaccharide Binding Protein (LBP) Protein

Abbexa

From 272.00€
To 2068.00€


Rabbit Lipopolysaccharide Binding Protein (LBP) Protein

Labprice Rabbit Lipopolysaccharide Binding Protein (LBP) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2305.00€


Human Lymphocyte Adaptor Protein (Lnk) Protein

Labprice Human Lymphocyte Adaptor Protein (Lnk) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2291.00€


Mouse Macrophage Stimulating Protein (MSP) Protein

Labprice Mouse Macrophage Stimulating Protein (MSP) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2179.00€


Human Major Basic Protein (MBP) Protein

Labprice Human Major Basic Protein (MBP) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2138.00€


Mouse Major Basic Protein (MBP) Protein

Labprice Mouse Major Basic Protein (MBP) Protein

Abbexa

From 300.00€
To 2388.00€


Rat Major Basic Protein (MBP) Protein

Labprice Rat Major Basic Protein (MBP) Protein

Abbexa

From 300.00€
To 2388.00€


Human Matrix Gla Protein (MGP) Protein

Labprice Human Matrix Gla Protein (MGP) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2082.00€


Rat Matrix Gla Protein (MGP) Protein

Labprice Rat Matrix Gla Protein (MGP) Protein

Abbexa

From 258.00€
To 1720.00€


Mouse Matrix Gla Protein (MGP) Protein

Labprice Mouse Matrix Gla Protein (MGP) Protein

Abbexa

From 258.00€
To 1720.00€


Rat Matrix Gla Protein (MGP) Protein

Labprice Rat Matrix Gla Protein (MGP) Protein

Abbexa

From 258.00€
To 1720.00€


Human Membrane Cofactor Protein (MCP) Protein

Labprice Human Membrane Cofactor Protein (MCP) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2082.00€


Rat Membrane Cofactor Protein (MCP) Protein

Labprice Rat Membrane Cofactor Protein (MCP) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2235.00€


Mouse Membrane Cofactor Protein (MCP) Protein

Labprice Mouse Membrane Cofactor Protein (MCP) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2124.00€


Human Myelin Basic Protein (MBP) Protein

Labprice Human Myelin Basic Protein (MBP) Protein

Abbexa

From 244.00€
To 1414.00€


Human Myelin Basic Protein (MBP) Protein

Labprice Human Myelin Basic Protein (MBP) Protein

Abbexa

From 244.00€
To 1414.00€


Human Pregnancy Zone Protein (PZP) Protein

Labprice Human Pregnancy Zone Protein (PZP) Protein

Abbexa

From 314.00€
To 2569.00€


Rat Pregnancy Zone Protein (PZP) Protein

Labprice Rat Pregnancy Zone Protein (PZP) Protein

Abbexa

From 300.00€
To 2388.00€


Mouse Pregnancy Zone Protein (PZP) Protein

Labprice Mouse Pregnancy Zone Protein (PZP) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2305.00€


Rat Prolactin Induced Protein (PIP) Protein

Labprice Rat Prolactin Induced Protein (PIP) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2221.00€


Mouse Prolactin Induced Protein (PIP) Protein

Labprice Mouse Prolactin Induced Protein (PIP) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2082.00€


Human Promyelocytic Leukemia Protein (PML) Protein

Labprice Human Promyelocytic Leukemia Protein (PML) Protein

Abbexa

From 258.00€
To 1720.00€


Human Protein Disulfide Isomerase (PDI) Protein

Labprice Human Protein Disulfide Isomerase (PDI) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2082.00€


Rat Protein Disulfide Isomerase (PDI) Protein

Labprice Rat Protein Disulfide Isomerase (PDI) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2291.00€


Mouse Protein Disulfide Isomerase (PDI) Protein

Labprice Mouse Protein Disulfide Isomerase (PDI) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2082.00€


Human Protein Kinase D2 (PKD2) Protein

Labprice Human Protein Kinase D2 (PKD2) Protein

Abbexa

From 272.00€
To 2040.00€


Human Protein Kinase N1 (PKN1) Protein

Labprice Human Protein Kinase N1 (PKN1) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2082.00€


Human Protein Kinase N2 (PKN2) Protein

Labprice Human Protein Kinase N2 (PKN2) Protein

Abbexa

From 272.00€
To 2026.00€


Human Protein Kinase N2 (PKN2) Protein

Labprice Human Protein Kinase N2 (PKN2) Protein

Abbexa

From 272.00€
To 2026.00€


Rat Protein Kinase R (PKR) Protein

Labprice Rat Protein Kinase R (PKR) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2151.00€


Human Protein Zero, Myelin (MPZ) Protein

Labprice Human Protein Zero, Myelin (MPZ) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2305.00€


Mouse Raft Linking Protein (Raftlin) Protein

Labprice Mouse Raft Linking Protein (Raftlin) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2165.00€


Human Retinoblastoma Protein 1 (RB1) Protein

Labprice Human Retinoblastoma Protein 1 (RB1) Protein

Abbexa

From 258.00€
To 1776.00€


Human Retinoblastoma Protein 1 (RB1) Protein

Labprice Human Retinoblastoma Protein 1 (RB1) Protein

Abbexa

From 258.00€
To 1776.00€


Human Agouti Related Protein (AGRP) Protein

Labprice Human Agouti Related Protein (AGRP) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2124.00€


Mouse Agouti Related Protein (AGRP) Protein

Labprice Mouse Agouti Related Protein (AGRP) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2179.00€


Rat Agouti Related Protein (AGRP) Protein

Labprice Rat Agouti Related Protein (AGRP) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2249.00€


Human Amyloid Precursor Protein (APP) Protein

Labprice Human Amyloid Precursor Protein (APP) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2082.00€


Mouse Amyloid Precursor Protein (APP) Protein

Labprice Mouse Amyloid Precursor Protein (APP) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2305.00€


Mouse Amyloid Precursor Protein (APP) Protein

Labprice Mouse Amyloid Precursor Protein (APP) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2305.00€


Mouse Axis Inhibition Protein (AXIN) Protein

Labprice Mouse Axis Inhibition Protein (AXIN) Protein

Abbexa

From 272.00€
To 2054.00€


Human Axis Inhibition Protein (AXIN) Protein

Labprice Human Axis Inhibition Protein (AXIN) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2124.00€


Human C Reactive Protein (CRP) Protein

Labprice Human C Reactive Protein (CRP) Protein

Abbexa

From 217.00€
To 1107.00€


Rat C Reactive Protein (CRP) Protein

Labprice Rat C Reactive Protein (CRP) Protein

Abbexa

From 217.00€
To 968.00€


Rabbit C Reactive Protein (CRP) Protein

Labprice Rabbit C Reactive Protein (CRP) Protein

Abbexa

From 244.00€
To 1414.00€


Pig C Reactive Protein (CRP) Protein

Labprice Pig C Reactive Protein (CRP) Protein

Abbexa

From 258.00€
To 1720.00€


Mouse C Reactive Protein (CRP) Protein

Labprice Mouse C Reactive Protein (CRP) Protein

Abbexa

From 244.00€
To 1553.00€


Rat CD2 Associated Protein (CD2AP) Protein

Labprice Rat CD2 Associated Protein (CD2AP) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2179.00€


Human CD2 Associated Protein (CD2AP) Protein

Labprice Human CD2 Associated Protein (CD2AP) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2082.00€


Human Centromere Protein E (CENPE) Protein

Labprice Human Centromere Protein E (CENPE) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2124.00€


Rat Centromere Protein E (CENPE) Protein

Labprice Rat Centromere Protein E (CENPE) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2291.00€


Human Centromere Protein I (CENPI) Protein

Labprice Human Centromere Protein I (CENPI) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2124.00€


Human CREB Binding Protein (CREBBP) Protein

Labprice Human CREB Binding Protein (CREBBP) Protein

Abbexa

From 272.00€
To 1943.00€


Mouse CREB Binding Protein (CREBBP) Protein

Labprice Mouse CREB Binding Protein (CREBBP) Protein

Abbexa

From 272.00€
To 2068.00€


Rat CREB Binding Protein (CREBBP) Protein

Labprice Rat CREB Binding Protein (CREBBP) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2221.00€


Mouse Docking Protein 3 (DOK3) Protein

Labprice Mouse Docking Protein 3 (DOK3) Protein

Abbexa

From 286.00€
To 2124.00€


Human Epididymis Protein 4 (HE4) Protein

Abbexa

4727.00€


Protein A / G / L-Cys Protein

Labprice Protein A / G / L-Cys Protein

Abbexa

From 286.00€
To 1720.00€


Cys-Protein A / G / L Protein

Labprice Cys-Protein A / G / L Protein

Abbexa

From 286.00€
To 1720.00€


Staphylococcal Protein-A 33.4 kDa Protein

Abbexa

From 217.00€
To 467.00€


Staphylococcal Protein-A 33.4 kDa Protein

Abbexa

1970.00€


Staphylococcal Protein-A Long Form Protein

Abbexa

From 217.00€
To 467.00€Staphylococcal Protein-A 41 kDa Protein

Abbexa

From 217.00€
To 592.00€


Staphylococcal Protein-A 41 kDa Protein

Abbexa

1845.00€


Monocyte Chemotactic Protein-4 (CCL13) Protein

Abbexa

From 203.00€
To 3418.00€


Monocyte Chemotactic Protein-2 (CCL8) Protein

Abbexa

From 203.00€
To 3418.00€


Human Hsc70-Interacting Protein (ST13) Protein

Abbexa

From 230.00€
To 2332.00€


Synaptosomal-associated protein 25 kDa Protein

Abbexa

From 230.00€
To 2332.00€


Enhanced Green Fluorescent Protein (EGFP) Protein

Abbexa

From 230.00€
To 2736.00€


C-Terminal Binding Protein 1 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 2861.00€


Catenin, beta Interacting Protein 1 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 2861.00€


Mouse Sonic Hedgehog Protein (SHH) Protein

Abbexa

From 230.00€
To 2861.00€


Human Sonic Hedgehog Protein (SHH) Protein

Abbexa

From 230.00€
To 2861.00€


Staphylococcal Protein A 434 a.a Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3042.00€


Fatty Acid Binding Protein-4 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3168.00€


Fatty Acid Binding Protein-7 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3168.00€


Fatty Acid Binding Protein-5 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3168.00€


Fatty Acid Binding Protein-6 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3168.00€


Fatty Acid Binding Protein-3 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3168.00€


Fatty Acid Binding Protein-2 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3168.00€


Human Sonic Hedgehog Protein (SHH) Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3168.00€


Mouse Sonic Hedgehog Protein (SHH) Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3195.00€


Granulocyte Chemotactic Protein 2 (CXCL6) Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Macrophage Inflammatory protein-5 (CCL15) Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Monocyte Chemotactic Protein-5 (CCL12) Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Macrophage Inflammatory protein-4 (CCL18) Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Macrophage Inflammatory protein-3 (CCL23) Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Human Prolactin Induced Protein (PIP) Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Kv Channel Interacting Protein 3 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Calcium Binding Protein 39 Like Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Mitotic Checkpoint Protein BUB3 (BUB3) Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Reticulon 4 Interacting Protein 1 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


B-Cell Linker Protein (BLNK) Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Trafficking Protein Particle Complex 3 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Charged Multivesicular Body Protein 6 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Fatty Acid Binding Protein-9 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


EMG1 Nucleolar Protein Homolog (EMG1) Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€


Vesicle-Associated Membrane Protein 7 Protein

Abbexa

From 230.00€
To 3418.00€