Labprice Logo
Menu

You are here: > > Search

Abbexa Products

Folic Acid (FA) CLIA Kit

Abbexa

4701.00€


Folic Acid (FA) CLIA Kit

Abbexa

1083.00€


Prostaglandin H2 (PGH2) CLIA Kit

Abbexa

7973.00€


Prostaglandin H2 (PGH2) CLIA Kit

Abbexa

4246.00€


Prostaglandin H2 (PGH2) CLIA Kit

Abbexa

981.00€


Leukotriene C4 (LTC4) CLIA Kit

Abbexa

7973.00€


Leukotriene C4 (LTC4) CLIA Kit

Abbexa

4246.00€


Leukotriene C4 (LTC4) CLIA Kit

Abbexa

981.00€


Hydroxyproline (Hyp) CLIA Kit

Abbexa

7973.00€


Hydroxyproline (Hyp) CLIA Kit

Abbexa

4246.00€


Hydroxyproline (Hyp) CLIA Kit

Abbexa

981.00€


Human Pepsin (PP) CLIA Kit

Abbexa

7973.00€


Human Pepsin (PP) CLIA Kit

Abbexa

4246.00€


Human Pepsin (PP) CLIA Kit

Abbexa

981.00€


Mouse Pepsin (PP) CLIA Kit

Abbexa

8569.00€